Haven van IJMuiden, thuisbasis van BEPROMA

BEPROMA is altijd bezig met de vraag:

“Hoe bied ik mijn klanten de dienst waar zij het meest mee zijn geholpen?”

Natuurlijk bestaat “De Dienst” niet, net zo min als “De Klant” bestaat. Beide zijn in onze ogen altijd maatwerk, net als

MAINCONTRACTING

Het begrip “Maincontracting” is niet nieuw, maar krijgt op dit moment meer allure doordat de Rijksgebouwendienst deze werkwijze heeft omarmd.

De RGD beschrijft maincontracting als:
“Het afsluiten van integrale prestatiecontracten tussen opdrachtgever en één marktpartij voor beheer en onderhoud van gebouwen. Die marktpartij is verantwoordelijk voor de (coördinatie van) het beheer en onderhoud en de kwaliteit van het geleverde werk door contractanten. De opdrachtgever krijgt de regierol en richt zich op de controle van de geleverde prestaties”

BEPROMA heeft ruime ervaring met deze werkwijze voor zowel uitvoering als coördinatie en aansturing van diverse disciplines als onderdeel van beheer en onderhoud van gebouwen. BEPROMA wil en kan deze maincontractor zijn en daarmee een nog betere invulling geven aan Totaal Beheer.

Het is voor ons vanzelfsprekend dat de kaders in nauwe samenwerking met klant en opdrachtnemer(s) van BEPROMA worden vastgesteld en eenduidig vastgelegd; in de praktijk maken we de overeenkomst samen. Waar van toepassing worden normen en wettelijke eisen gerespecteerd. Uitgangspunten op strategisch niveau worden door u –eventueel in overleg met BEPROMA- vastgesteld, waarna wij adviserend zullen optreden en namens u de tactische en uitvoerende facetten beheren.

Neem contact met ons op dit u aanspreekt, wij lichten uw voordelen graag toe.