Haven van IJMuiden, thuisbasis van BEPROMA

Energieadvies

Energieadvies is een ruim containerbegrip...

Waarom energie advies

BEPROMA begrijpt heel goed dat kostenbesparing een belangrijke drijfveer is voor het terugdringen van het energieverbruik. En in het verlengde daarvan te hoge kosten een belangrijke belemmering kunnen vormen voor investeringen om het verbruik terug te dringen. Een goede en betrouwbare berekening van de te verwachten terugverdientijd is daarom een belangrijk onderdeel van een BEPROMA besparingsadvies.

“CO2 neutraal” en het minimaliseren van de “footprint” die wij als generatie achterlaten zijn al lang geen loze kreten meer! Steeds meer is de zorg voor het milieu onderdeel van het beoordelingsproces om wel of niet te investeren in verbeteringsmaatregelen. En daarmee zijn de zorg voor onze toekomst en die van onze kinderen een belangrijke overweging om voorzieningen gericht op energiebesparingen door te voeren die niet altijd aantoonbaar binnen korte tijd zijn terugverdiend. Of misschien zelfs helemaal niet direct financieel renderen, maar simpelweg een hele grote bijdrage leveren aan verduurzaming van onze planeet. Duurzaamheid en kosten in de juiste verhouding zijn meer en meer van belang. BEPROMA neemt deze overwegingen mee in het advies.

Net zo goed als steeds meer onderkend wordt dat bepaalde voorzieningen niet alleen energie besparen, maar door verbetering van het binnenklimaat het comfort verhogen en daarmee bijdragen aan het persoonlijk welbevinden. En daarmee indirect bijvoorbeeld het ziekteverzuim positief kunnen beïnvloeden.

Overigens is er ook een hele duidelijke relatie met het goed uitvoeren van het juiste onderhoud. Dit werkt zowel comfortverhogend voor de gebruiker als energiebesparend en levensverlengend voor de installaties.

Toch komt er een moment dat een keuze gemaakt moet worden tussen nog langer onderhouden en in stand houden en de (economische) levensduur in relatie met het energiegebruik.

BEPROMA neemt al deze overwegingen in het energieadvies mee en helpt u de juiste keuze te maken.

Overigens is er nog een aantal factoren van belang waarover wij graag in een persoonlijk gesprek met u van gedachten wisselen.

Neemt u gerust contact met ons op als dit u aanspreekt, wij lichten uw mogelijkheden en voordelen graag toe.